ביטוח נסיעות

ביטוח קטן ששווה הרבה

הכיסוי הרפואי הביטוחי של כל אזרח במדינת ישראל, במסגרת חוק הבריאות הממלכתי, אינו תקף במהלך השהות מחוץ לגבולות הארץ. ביטוח נסיעות מעניק כיסוי למקרים בהם תזדקק לטיפול רפואי דחוף במהלך שהותך בחו"ל - על כן, מומלץ לרכוש ביטוח זה בכל נסיעה.

חבילות ביטוח נסיעות לחו"ל מורכבות מביטוח רפואי וביטוח רכוש. הביטוח מכסה את ההוצאות במקרה של פגיעה גופנית, הידרדרות המצב הבריאותי, אובדן רכוש או גניבה בעת השהות מחוץ לגבולות המדינה.

מה כולל ביטוח נסיעות?

כיסוי רפואי – מעניק כיסוי לטיפולים רפואיים דחופים, אשפוז, תאונות שונות, טיפולי שיניים דחופים, פינוי אווירי ועוד.

כיסוי לרכוש - מעניק כיסוי למטען שברשותך. סכום ההשתתפות העצמית נמדד בהתאם לערך הציוד, עד תקרה המצוינת בפוליסה.

כיסוי ביטולים/איחורים - מעניק פיצוי כספי במקרים בהם נפגמה החופשה כתוצאה מאיחור או ביטול של טיסה אחת או יותר.

קיימים מספר סוגים של ביטוחי נסיעות לחו"ל. על מנת להתאים את הביטוח הנכון ביותר עבורך בהתאם לסוג הנסיעה, מוטב להיעזר בסוכן ביטוח מקצוע שיוכל לספק לך כיסוי אמין ובטוח.